Saturday, April 21, 2012

Bai Bithaman Ajil

Bai Bithaman Ajil bermaksud "jualan pembayaran tertangguh". Ia merupakan satu mod pembiayaan Islam yang digunakan untuk harta, kenderaan, serta pembiayaan barangan pengguna lain. 



Secara teknikalnya, kemudahan pembiayaan ini adalah berdasarkan kepada aktiviti membeli dan menjual. Sebagai contoh, anda mahu membeli perabot, maka ia akan dibeli oleh bank dan dijual kepada anda pada dengan persetujuan bersama mengenai harga, dan selepas bank menentukan tempoh dan cara ansuran. 

Harga di mana bank itu akan menjual kepada anda perabaot yang mana merangkumi kos sebenar daripada perabot dan juga akan menggabungkan margin keuntungan bank. Tiada faedah dikenakan dan harga tambahan pampasan bank untuk keuntungan. 




Ansuran kekal yang ditetapkan sepanjang tempoh kontrak dan tiada pelarasan dibuat jika kadar faedah berubah-ubah. Ansuran tetap bulanan ditentukan oleh harga jualan, tempoh pembayaran balik dan peratusan margin pembiayaan.


UiTM Bandaraya Melaka
29 JamadilAwal 1433H


No comments:

Post a Comment