Sunday, July 31, 2011

Aku Tidak Mahu

Seringkali kita mendengar ada pihak yang mengatakan bahawa mereka tidak mahu menutup aurat kerana tidak mahu dikatakan hipokrit.


Mereka merasakan bahawa keikhlasan itu tidak akan berhasil sekiranya mereka terus dipaksa dan dinasihati untuk mentaati perintah Allah.


Aku tidak mahu itu. Aku tidak mahu ini.


Lalu, bagaimana kita semua hendak memahami permasalahan ini?


Begini ulasannya, Allah swt dan RasulNya telah mengarahkan seluruh wanita muslimah untuk menutup aurat dan bukan hanya bertudung.

Justeru, sama ada seseorang itu ikhlas atau tidak, suka atau tidak, disuruh oleh orang lain atau terbit dari hatinya sendiri, dia tetap WAJIB di sisi Allah untuk melaksanakan kewajiban itu.

Sebagaimana seorang pemandu tidak berhemah warganegara Malaysia yang menetap di United Kingdom (UK), dia akan terpaksa mengubah cara pemanduannya kerana hemah pemandu di UK amat tinggi, sesiapa sahaja yang kurang berhemah akan segera mendapat teguran pemandu lain, malah adakalanya pemandu lain akan segera menelefon polis atau mencatat nombor plat kereta untuk diadukan kepada polis.

Atas sebab itu, pemandu yang asalnya ‘brutal' di Malaysia, TERPAKSA berubah di UK. Tidak kiralah sama ada dia berubah kerana hipokrit, terpaksa, tidak ikhlas atau apa jua sebab lauaran. Hakikatnya, dia MESTI berubah, kerana itu adalah system dan regulasinya. Mengabaikannya akan membawa mudarat kepada diri sendiri dan pemandu orang lain.


Sama seperti menutup aurat dan bertudung, itu adalah regulasi oleh agama Islam, mengabaikannya akan membawa mudarat spiritual kepada diri sendiri dan juga orang lain (kerana setiap lelaki yang melihat aurat wanita bukan mahram, akan berdosa dan dosanya dikongsi bersama oleh wanita tersebut).!


Justeru itu, hipokrit tidak boleh sama sekali menjadi PENGHALANG untuk mengerjakan semua KEWAJIBAN agama, termasuk menutup aurat. Ia adalah arahan Allah dan hak Allah untuk menguji hambanya.

Sama seperti mendirikan solat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan semua arahan serta larangan Islam yang lain, sama ada seseorang itu ikhlas atau tidak, terpaksa atau tidak. Kewajiban untuk melakukan semua arahan wajib dan menjauhi larangan yang diharam tetap tertanggung di atas bahunya, walaupun dia tidak ikhlas atau masih gagal mencapai tahap Ikhlas. 

Apa yang perlu diusahakan adalah terus menerus berusaha memperoleh ikhlas semasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu. Itu boleh dianggap sebagai adalah level kedua kesempurnaan ibadah. Level pertama adalah mesti melaksanakan tuntutan Islam.


Perlu diingat, jika seseorang menutup aurat dan menunaikan solat secara ikhlas atau separa ikhlas, maka dia akan beroleh ganjaran sekadar keikhlasannya. Namun tanggungjawab fizikal yang diwajibkan oleh agama dikira sudah terlaksana secara zahirnya. ATAU kata lainnya, tatkala itu dia hanya BERDOSA SEKALI iaitu kerana tidak melaksanakannya secara ikhlas, tetapi dia terhindar dari dosa tidak mengerjakan yang wajib ke atasnya secara zahir.


Namun jika dia degil dan tidak menutup aurat, tidak juga solat atas alasan TIDAK IKHLAS, TIDAK MAHU HIPOKRIT dan sebagainya. Tindakannya itu menjadikannya BERDOSA di sisi Allah secara fizikal dan juga spiritual, atau dalam kata lainnya, dia berdosa DUA KALI. Dosa di level pertama dan kedua sekaligus, malah lebih musnah apabila dosa level pertama itu sangat mudah bercambah apabila ia berjangkit kepada orang lain, seperti apabila sahaja ada mata lelaki bukan mahram yang melihat, ketika itu dosa bukan hanya dua kali tetapi sebanyak mata lelaki yang melihat.


Adapun bagi mereka yang tidak ikhlas tadi, at least dia sudah terselamat dari cambahan dosa dari mata lelaki.

Kesimpulannya, ‘ingin berubah hasil hati sendiri', ‘tidak ikhlas' dan ‘tidak mahu hipokrit' itu semuanya hanya bisikan syaitan yang ingin menyesatkan hamba Allah agar terus menerus menjauhi kewajibannya. Sedarlah agar jangan lagi terpedaya, ingatlah berterusan dalam dosa sedang mengetahui hukumnya akan terus menerus menambah besar kemurkaan Allah swt dan akan menjadikan diri sama sekali TIDAK MAMPU berubah di satu hari nanti yang diharapkan.
Diadaptasi dari : Artikel Ustaz Zaharuddin
Read more...

Friday, July 29, 2011

Persoalan Demi Persoalan

Perlu kita  perhatikan  kepada tiga persoalan asas yang berkaitan dengan seluruh kehidupan kita. Persoalan-persoalan tersebut adalah:-

1.                  Dari  manakah kita datang ?
2.                  Mengapakah kita di datangkan ?
3.                  Kemanakah kesudahan kita ?

Untuk mencari jawapannya yang tepat maka perlulah kita merujuk kepada apa yang telah dinyatakan oleh Allah s.w.t di dalam al Quran al Karim.

Persoalan  Pertama:  Dari manakah kita datang ?


Jawapannya  akan kita dapati dari Firman Allah s.w.t yang maksudnya:-

Wahai sekelian manusia, jika kamu masih ragu-ragu terhadap hari Qiamat, sesungguhnya Kami (Allah s.w.t) telah jadikan kamu dari tanah, kemudian  daripada air mani, dari  air mani menjadi darah sampai ia menjadi sepotong daging yang telah sempurna kejadiannya dan yang belum sempurna, supaya Kami beri keterangan kepada kamu dan Kami tetapkan di dalam kandungan (rahim) ibu mengikut kehendak Kami, sampailah waktu tertentu maka Kami keluarkan kamu dari kandungan ibumu menjadi kanak-kanak sampai kamu menjadi  orang dewasa. Di antara kamu ada yang dimatikan dan ada yang dipanjangkan   hidupnya sampai terlalu tua hingga tidak mengetahui apa-apa sedangkan sebelumnya kamu mengetahui  “
( Surah Al Hajj : 5 )

Dengan meneliti ayat tersebut dapatlah kita mengetahui dari manakah datangnya kita dan persoalan tersebut telah terjawab.

Persoalan Kedua :  Mengapakah kita  didatangkan atau mengapa kita dijadikan oleh Allah s.w.t ?


Jawapan kepada persoalan ini terdapat di dalam firman Allah s.w.t yang maksudnya:-

“  Tidak  Aku (Allah) jadikan jin  dan  manusia, melainkan untuk  beribadah (mengabdikan)  diri kepada Ku
( Surah Adz Dzariyaat : 56 )

Para ulamak muktabar telah menghuraikan pengertian ibadah itu dengan panjang lebar, yang mana perkataan ibadah ada kesyumulannya (kesempurnaannya) dan mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak terbatas  atau  terhad semata-mata  kepada fardhu solat, puasa, zakat dan haji sahaja. Tugas dan kewajipan kita di dunia ini adalah beribadah dan memperhambakan diri kepada  Allah s.w.t berdasarkan kepada firmanNya  tersebut. 
  
Untuk menepati kehendak ibadah dalam seluruh hidup ini, maka setiap perbuatan yang kita lakukan itu mestilah semata-mata kerana Allah s.w.t serta mengikut betul-betul arahan yang telah disampaikan oleh Rasulullah s.a.w.

Jika demikian, segala makanan, minuman, pelajaran, pekerjaan, pendidikan jasmani, perkahwinan dan mendidik anak adalah merupakan jalan-jalan atau faktor-faktor yang membantu kita untuk taatkan Allah s.w.t serta teguh beribadah kepadaNya. Juga menjadikan kita bertaqarrub (menghampirkan diri) kepada Allah s.w.t. Ini bermakna rumah, sekolah, kilang, pejabat, sawah ladang, padang   permainan , gedung perniagaan dan sebagainya adalah medan ibadah. Bahkan seluruh bumi Allah s.w.t  ini merupakan ‘ masjid ‘, tempat menunaikan ibadah dalam realiti kehidupan.

Sehubungan dengan Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah telah menyatakan bahawa ‘ Setiap perkara yang telah Allah s.w.t perintahkan hamba-hambaNya melaksanakan adalah dikira sebagai ibadah. Ibadah yang meliputi apa sahaja yang diredhai oleh Allah s.w.t, samada tutur kata, perbuatan dan tingkah laku.

Professor Dr Yusuf Qaradhawi menyatakan di dalam bukunya ‘ al Ibadah Fi  al Islam ‘  bahawa  ‘ Sesungguhnya beribadah kepada  Allah s.w.t tidaklah terhad kepada mengerjakan solah, puasa, zakat dan haji  dan perkara-perkara  yang berkaitan dengannya seperti tilawah al Quran, zikir, berdoa, beristighfar dan sebagainya sebagaimana fahaman  sesetengah golongan  Islam  (yang mendakwa Islam).  Ramai yang telah menyangka bahawa  apabila mereka telah menunaikan fardhu-fardhu dan syiar-syiar yang tersebut bererti mereka telah menyempurnakan haq Allah s.w.t terhadap mereka sepenuhnya. Mereka menyangka sudah sesesai menunaikan kewajipan ‘Ubudiyyah terhadap  Allah s.w.t. Pada hal tanggapan tersebut adalah meleset dari hakikatnya  yang sebenar ‘

Beliau membuat penjelasan lagi bahawa “ Tidaklah dikira ibadah kepada Allah s.w.t jika seseorang itu berfahaman  aku solah, aku berpuasa, aku berzakat dan aku menunaikan haji tetapi aku bebas memakan daging babi, minum arak,  makan riba’, berjudi serta menolak hukum-hukum syariat Allah s.w.t yang  tidak sesuai dengan pandanganku. Juga tidak dikira ibadah kepada Allah s.w.t bagi orang yang menganggap ibadahnya hanya ketika berada di kawasan masjid, tetapi apabila ia keluar dari masjid dan menceburkan diri dalam bidang-bidang kehidupan lain ,  dia menjadi hamba kepada kehendak dirinya sendiri, bebas mengikut hawa nafsunya dengan tidak menghiraukan hukum-hukum Allah s.w.t.

Oleh  kerana  itu maka setiap orang yang terkeliru mestilah membetulkan kefahamannya dan  kembali mengenal  Islam dan ibadah kepada Allah s.w.t. Semoga seluruh kehidupannya berada dalam keredhaan Allah s.w.t. cukuplah bagi seseorang Muslim itu berfikir bahawa dia adalah khalifah Allah s.w.t di muka bumi ini untuk menjalankan tugas dan arahan Allah s.w.t  semata-mata. Memadai dia berbuat demikian  untuk mencorakkan segala jenis amalannya dengan corak Islam hinggalah segala perkataan, perbuatan dan diamnya itu menjadi  ibadah kepada  Allah s.w.t.

Menurut al Qaradhawi lagi, bahawa ibadah itu merangkumi  dua tugas besar yang menjadi teras bagi semua perkara yang tersebut sebelum ini. Tugas tersebut adalah:

1.                  Menyeru kepada kemakrufan dan mencegah daripada kemungkaran
2.                  Berjihad ke jalan Allah s.w.t.

Menurut huraian asy Syahid Sayyid Qutb, bahawa kerja-kerja menyuruh kepada makruf serta mencegah mungkar tidak boleh dipandang ringan. Umat ini tidak berjaya selagi makruf tidak tertegak sebagai makruf dan mungkar tidak dimusnahkan sebagai mungkar. Untuk melaksanakan tugas yang besar ini maka perlulah kepada pembentukan Ummah. Ummah yang tertegak di atas dasar Iman kepada  Allah s.w.t dan Persaudaraan kerana Allah s.w.t  agar hukum-hukum Allah s.w.t terlaksana, kerja-kerja makruf berjalan dengan senang, kebenaran mengatasi kepalsuan, kebaikan sentiasa disokong dan kemungkaran sentiasa di tentang. Untuk sampai kepada ummah Islam  sedemikian , maka jihad yang berterusan diperlukan dan mengikut jalan-jalan yang betul sebagaimana yang telah digariskan oleh Rasulullah   s.a.w.

Persoalan Ketiga : Kemanakah kesudahan kita ?


Persoalan ini tidak memerlukan kepada huraian yang panjang kerana setiap orang menyedari asal usulnya serta mengetahui akan tugas dan kewajipannya. Maka InsyaAllah ia akan menyedari pula kemanakah kesudahannya. Walaupun demikian, jawapannya tetap telah dinyatakan oleh Allah s.w.t dalam firmanNyayang maksudnya:-

Sesungguhnya kepada Tuhan (Allah) kesudahan kamu (tempat kembali). Dialah yang membuatkan kamu tertawa dan Dia juga yang membuatkan  kamu menangis. Dialah yang mematikan kamu dan menghidupkan kamu kembali
( Surah An Najm : 42 – 44 )  

Diadaptasi dari sumber tertentu.
 
Read more...

Thursday, July 28, 2011

Ubay bin Ka'ab bin Qais

Profil Ubay bin Ka'ab:-


  • Warga Ansar daripada suku Khazraj

  • Sebelum kedatangan Islam, Ubay adalah termasuk pendeta Yahudi yang banyak membaca kitab-kitab klasik

  • Mengisytiharkan keislaman semasa Perjanjian Aqabah Kedua

  • Tergolong dalam golongan awal yang menyahut seruan Islam

  • Menyertai angkatan perang Badar, Uhud serta peperangan-peperangan lain yang disertai Rasulullah s.a.w

  • Termasuk perintis penulis wahyu dan surat-surat

  • Termasuk golongan terkemuka dalam penghafalan al-Quran, membaca dan memahami ayat-ayatnya

  • Termasuk empat orang pengajar al-Quran yang hafiz dan mempunyai kondifikasi al-Quran pada zaman Rasulullah s.a.w

  • Terkenal dengan julukan Sayyid al-Qurra' ( Penghulu semua Qari )

  • Wafat pada tahun 21 Hijrah
Read more...

Tuesday, July 26, 2011

Cinta & Pengorbanan

Setiap hari kawan-kawan rumah Nur Mujahidah bercerita tentang lelaki idaman mereka. Apa yang dikatakannya, apa yang ditawakannya, apa yang dilakukan dan segalanya, apa kandungan SMS yang diberinya. Tambah-tambah lagi lelaki yang memang diidam mereka sejak dahulu, maka gembira bukan kepalang bila ‘mimpi selama ini jadi kenyataan.’
Nur Mujahidah tak terniat nak menunjukkan reaksi kurang senang. Mungkin Nur Mujahidah sangat pentingkan diri. Dia takut nak memberitahu yang dia naik muak mendengar semua itu. Dia takut mereka semua marah padanya. Dia memang pentingkan diri. Mungkin sebab mereka telah lama menjalin ikatan persahabatan, dia takut ikatan itu putus begitu sahaja kerana salah faham.
Hati Nur Mujahidah berbelah bahagi. 
Lantas Nur Mujahidah tiada jalan lain selain menunjukkan muka kurang berminat bila mereka semua bercerita. Sememangnya, dia sakit hati bila fikirkan suatu persahabatan boleh bertukar menjadi berisiko bila tajuk lelaki muncul. Yang dia sedihkan, mereka fikir dirinya cemburu.
Dulu, Nur Mujahidah seperti mereka, melompat kegembiraan bila dapat tunjuk ayu atau tunjuk baik pada lelaki yang dirinya suka. Di hadapan lelaki-lelaki ini, dia haruslah kelihatan perfect dan sempurna. Tambah-tambah lagi bila mereka senyum atau tegur, dunia kelihatan cerah walaupun hari hujan. Dirinya tahu, kawan-kawannya cemburu padanya. Mereka bercakap di belakangnya. Dia tahu ada kawan dia yang selalu menangis kerana cemburukan dia. Allah memberi ujian. Allah beri segalanya padanya. Dirinya mampu attract lelaki-lelaki yang dia suka. Dia dapat segalanya. Dia bersembunyi di belakang dinding kepura-purannya, hidup sebagai pelakon.
Hanya kawan-kawan Nur Mujahidah yang tahu siapa dia. 

Di dunia luar, Nur Mujahidah kelihatan baik tapi di rumah, dia bertepuk sorak tentang lelaki. Aduh, teruknya dia! Dia belajar bercakap, mendengar malah melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dia gembira kerana ramai kawan-kawan suka padanya yang makin sporting. Dalam masa yang sama muncul kawan-kawan dia yang menasihatkan dia secara halus.  Dirinya faham maksud mereka. Namun, dia kabur dengan kehidupan ketika itu kerana padanya, sememangnya dirinya tidak melakukan apa-apa kesalahan!
Malah terlintas di fikirannya yang kawan-kawan yang menasihat itu terlalu kolot kerana hidup di dalam kepompong islamic mereka. Nur Mujahidah dapat lakukan apa yang dia teringin lakukan dulu. Bermula dengan tegur-menegur, bertanya, berbual, bergurau dan seterusnya yang semakin lama menghampirkannya pada perkara-perkara fitnah. Dirinya pula sukakan gosip-gosip tentangnya lantas dia mengapi-apikan lagi semua gosip itu. Dia bangga.
Dan dalam masa yang sama, kawan-kawannya semakin cemburu.

Nur Mujahidah keluar date dan dia yakin dia tidak bersalah kerana berteman dan berpakaian sopan. Dia lupa yang teman dia juga keluar date sepertinya. Nampaknya, fungsi perkatan ‘teman’ itu tak bermakna. Namun, semakin lama dirinya semakin cemburu pada kawan-kawannya yang selalu menasihatkannya. Hidup mereka dekat dengan agama. Tiada unsur-unsur fitnah. Mereka ini tiada gosip dan tidak meletakkan diri mereka di dalam dunia sia-sia. Yang membuatkannya paling cemburu, semua orang baik-baik yang dia kenal, sukakan mereka!
Baru Nur Mujahidah terfikir, setiap manusia akan mencari seorang teman yang baik dan bertaqwa. Begitu juga dirinya. Manusia-manusia yang leka akan mengambil jalan mudah untuk berfoya-foya terlebih dahulu sebelum mencari teman idaman yang soleh/solehah. Dan dirinya di golongan mana?
Kemudian. Nur Mujahidah masih meneruskan kehidupannya yang penuh dengan penipuan, kepura-puraan dan kebencian itu. Dia teruskan enjoy. Tanpa dia sedari, dia mengalami suatu perasaan menyesal setiap kali dia habis enjoy seperti berdating dan sebagainya. Perasaan berhibur dan menyesal itu datang bersilih ganti sentiasa. Perlahan-lahan dia tertarik semula pada kehidupan yang sebenar.
Istilah ‘muda hanya sekali’ terpadam dari kepalanya.

Nur Mujahidah sedar. Kadang-kadang, dirinya cemburu pada kawan-kawannya yang masih enjoy dengan hal-hal yang tidak berfaedah itu. Dia teringin bercouple, SMS, terasa disayangi dan menyayangi. Sememangnya setiap manusia teringin. Namun, dia bersyukur akalnya masih boleh berfikir dengan waras akan kesan-kesannya yang memudaratkan hati. Nur Mujahidah kerap kali tekankan di kepalanya yang dirinya akan menyesal akhirnya walaupun dia enjoy seperti mereka. Dia teringat kepada perasaan menyesal seperti yang selalu dia alami dahulu:-

Yang pertama,  Nur Mujahidah teringin bercerita masalah pada seorang lelaki yang boleh dianggap kawan baik seperti yang dilakukan oleh kawan-kawannya. Namun, dia tekankan yang semua masalahnya biarlah disandarkan pada Allah. Dia tidak juga bercerita kepada kawan-kawan perempuannya. Masalah, kesedihan, dan penderitaannya biarlah jadi milik Allah.

Yang kedua,  Nur Mujahidah teringin bergelak ketawa dengan lelaki. Kemudian, muncul peringatan-peringatan Allah di kepalanya. Dia teringin berkawan rapat atau gang dengan lelaki, kemudian muncul pula kata-kata nasihat kawan-kawannya. Sebaik-baik perempuan solehah ialah yang tidak meniti di bibirnya nama-nama lelaki dan tidak meniti di bibir mana-mana lelaki namanya. Selalu dirinya tekankan. Hindarilah zina. Pergi jauh. Terutamanya zina hati.
 Dia tekankan bila terbuka soal couple, SMS, dating dan sebagainya.

Sahabat ialah mereka yang memberitahu kamu kebenaran, bukannya membenarkan apa yang kamu beritahu. Nur Mujahidah tidak dengki mereka mendapat lelaki kacak walaupun lelaki itu direbut juga olehnya dahulu. Dia tidak dengki mereka dapat makan bersama lelaki idaman dan dapat studi sama-sama. Dia tidak berdengki. Yang dia tahu, dia sayang kawan-kawannya.

Ya Allah.
Bukakanlah pintu hati kami untuk menyambut hidayahmu. Kami sedar bahawa pengorbanan untuk tidak bercinta secara tidak halal itu, akan dibalas oleh-Mu dengan cinta yang halal dan indah.
Adaptasi : - Ana dan Cinta  ( iluvislam )

Read more...

Sunday, July 24, 2011

Peta Dunia : Suratan Atau Kebetulan

Sudah pasti maklumat ini sudah diketahui umum, Namun, saya sekadar berkongsi apa yang saya belajar dari info ini.


Dulu masa kita semua belajar Geografi, seringkali kita belajar tentang peta, koordinat, bearing dan sebagainya. Oleh itu, saya ada terjumpa satu video yang menceritakan serba sedikit tentang keajaiban peta. Dalam video itu pembikin mempersoalkan mengapa peta dunia yang selalu dipamerkan mesti begitu bentuknya?


Klik di sini untuk menonton :- http://www.youtube.com/watch?v=VUvhbeQx6vI&playnext=1&list=PL40752579A25141E0


Mula-mula saya tengok, betul juga apa yang dipersoalkan itu.


Tapi, fikir punya fikir, saya membuat andaian bahawa mungkin peta ini selaras dengan arah kompas. Mungkin juga memang sudah begitu bentuknya iaitu benua Antartika sememangnya di bawah.


Peta Dunia

Namun, bukan begitu yang saya mahu kongsikan. Saya mahu kongsikan beberapa gambar yang berkaitan dengan peta itu.
Mula-mula saya fikir macamana bentuk ini dia gambarkan. Rupanya, kita cuma terbalikkan sahaja kepala kita pada peta asal. Dapatlah bentuk seperti yang di atas.


Bagaimana dengan peta yang dibawah pula?


Untuk mendapat gambaran seperti di bawah pula, mudah saja.


Sekiranya peta dilukis di atas sehelai kertas, kita cuma melihat dari belakang kertas bagi mendapatkan gambaran seperti di atas.


Subhanallah!!Di penghujung video tersebut mengatakan ada nota yang dicatatkan.

Konspirasi? Entahlah

Yang utama, mari bersama-sama kita mengambil pengajaran dari keajaiban tersebut.

Suratan atau kebetulan? 


Semoga bermanfaat :-)
Read more...

Friday, July 22, 2011

To All Facebook Users

Recently, there are new facebook virus that attacks alot of Facebook users. 
It is spreading via Facebook's IM (Instant Messaging a.k.a. chatbox), and it is started like this :

"Hi. How are you?"You replies.


"Wanna laugh?"


You replies.


"Is it you on the video? Want to see?"


And it will send you a LINK and DO NOT click the link!!!

What? 

You already clicked it?
Dont worry, this is the solution.


If your computer automatically turned off and then it will start in safe mode, dont worry.


Just follow this step.


Firstly,  click "Start" button.

Secondly, search msconfig.
Next, run it and it will be like this :
Next, click on the "Boot" tab and if you are really "infected", it should be like this :
Next, untick "Safe boot" until you see this :
Finally, click "OK" and then restart your PC. 
And its done!


Good luck in trying! 


Any questions please message me via facebook. - kingofgoblok
Read more...

Wednesday, July 20, 2011

Hurm... No Comment!!

Artikel ini saya petik dari hasil blogwalking saya.
Selamat membaca.
Berikut disiarkan kenyataan akhbar oleh Ahli MPT KEADILAN, Datuk Johari Abdul.
Saya dihubungi oleh seorang kenalan yang sangat rapat bermula sejak 15 Mac 2011 untuk berjumpa dengannya mengenai sesuatu yang penting. Pada hari Isnin 21 Mac 2011 lebih kurang jam 12.20 tengahari, saya mengesahkan bahawa saya ada ruang untuk bertemu beliau.
Saya berjumpa dengannya di Hotel De Palma Ampang jam 4 petang hari itu, sebelum dibawa di dalam sebuah kereta yang lain. Kereta itu dipandu oleh dua orang yang saya tidak kenali.
Saya dibawa ke Hotel Flamingo Ampang, seterusnya dibawa ke sebuah bilik junior suite. Saya bertemu Tan Sri Rahim Thamby Chik dan Dato’ Eskay Shazril Abdullah yang telah menunggu di dalam bilik tersebut. Saya turut disertai oleh kenalan saya tadi.
Saya duduk di depan Tan Sri Rahim Thamby Chik sementara Dato’ Eskay Shazril Abdullah duduk di sebelah saya. Kenalan saya tadi duduk di atas katil di belakang di dalam bilik tersebut.
Dato’ Eskay Shazril Abdullah mula bercakap dan mengatakan bahawa saya (“Johari Abdul”) adalah ahli Parlimen yang pertama akan menyaksikan tayangan video yang sedang mula dimainkan itu. Dia juga meminta pandangan saya mengenai Dato’ Seri Anwar Ibrahim.

Sepanjang tayangan video tersebut, Dato’ Eskay Shazril Abdullah menjadi suara latar menerangkan beberapa perkara. Contohnya, dia menyentuh bagaimana cara individu terbabit menanggalkan kondom selepas perlakuan berakhir mempunyai risiko air mani akan terpercik ke kawasan yang besar. Menurutnya, tabiat itulah yang menyebabkan Dato’ Seri Anwar Ibrahim sering meninggalkan bahan bukti seperti yang berlaku dalam kes liwat pertama tahun 1998 dulu.
Dia juga mendakwa bahawa dia selalu membawa Dato’ Seri Anwar Ibrahim ke club house di mana berlakunya kejadian itu dan tempat-tempat lain di Thailand seolah-olah ini perkara yang kerapkali dibuat oleh Dato’ Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, setiap kali dia membawa Dato’ Seri Anwar Ibrahim ke tempat itu, bilik itulah (yang dirakamkan) yang digunakan Dato’ Seri Anwar Ibrahim sementara dia (Dato’ Eskay) menggunakan bilik bersebelahan. Dalam percakapan seterusnya, dia menyatakan kebimbangan kononnya rakaman-rakaman video seperti itu telah dipunyai oleh pihak perisikan Thai.
Sepanjang penayangan video tersebut, Tan Sri Rahim Thamby Chik kerap mencelah dan membuat komen pendek yang memburukkan Dato’ Seri Anwar Ibrahim. Saya percaya beliau cuba meyakinkan saya bahawa Dato’ Seri Anwar Ibrahim adalah seorang yang tidak bermoral dan tidak layak menjadi seorang pemimpin.
Selepas penayangan video tersebut, Tan Sri Rahim Thamby Chik mula bercakap. Dia memujuk supaya saya meninggalkan KEADILAN dan Dato’ Seri Anwar Ibrahim. Dia berjanji untuk bbawa saya berjumpa dengan Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Tun Razak. Tan Sri Rahim Thamby Chik juga menyebut bahawa dia akan uruskan segala keperluan kewangan dan keselamatan saya.
Tan Sri Rahim Thamby Chik juga cuba meyakinkan saya untuk membawa dan memujuk lebih ramai Ahli Parlimen KEADILAN berjumpanya, supaya dapat dipujuk keluar parti. Dia meminta saya mengepalai kumpulan Ahli-ahli Parlimen KEADILAN ini. Saya tidak memberikan komitmen, selain mendengar komen-komen yang dibuat.
Selepas itu, saya keluar dan diiringi oleh kenalan rapat saya itu. Di dalam lif, saya memeluknya dan memberitahu beliau, bahawa setelah menonton keseluruhan video tersebut, saya yakin bahawa orang di dalam video itu bukanlah Dato’ Seri Anwar Ibrahim.

Saya berkeyakinan bahawa pelakon itu bukan Dato’ Seri Anwar Ibrahim berlandaskan faktor berikut:
1. Pada awal rakaman, terdapat seorang lelaki lain yang sedang menguruskan rakaman video pada ketika orang yang mirip Dato’ Seri Anwar Ibrahim masuk ke dalam bilik. Sewajarnya orang itu (yang mirip Dato’ Seri Anwar Ibrahim) sedar bahawa perlakuannya akan dirakam. Mustahil sesiapa yang waras akan melakukan adegan sedemikian kecuali dia diupah.
2. Tempoh masa rakaman yang menunjukkan muka si pelaku adalah terlalu pendek. Ditambah dengan rakaman yang dibuat di dalam hitam putih; menyukarkan untuk betul-betul mengesahkan identiti si pelaku.
3. Bahu si pelaku terlalu lebar dan tegap berbanding bahu Dato’ Seri Anwar Ibrahim.
4. Bahagian belakang si pelaku (punggong) juga berisi dan jelas berbeza dengan tubuh badan Dato’ Seri Anwar Ibrahim.
5. Di akhir adegan, si pelaku bangun dan tubuh badannya dirakam dengan jelas. Perutnya adalah buncit dan terlalu besar jika dibandingkan dengan perut Dato’ Seri Anwar Ibrahim.
6. Warna kulitnya adalah terlalu cerah dan hampir tidak dapat dibezakan dengan warna kulit wanita terlibat.
Selepas itu, saya menyatakan kesediaan untuk membawa beberapa orang ahli Parlimen KEADILAN agar mereka juga dapat menonton video dan berjumpa dengan Tan Sri Rahim Thamby Chik. Saya dimaklumkan sessi tayangan seterusnya akan dibuat kepada ahli-ahli Parlimen KEADILAN pada jam 330 petang 22 Mac 2011. Kami hadir semalam di Hotel Flamingo Ampang dan menunggu hingga jam 530 petang, oleh kerana mereka telah sahkan bahawa perjumpaa akan berlaku. Walau bagaimana pun, perjumpaan itu dibatalkan oleh pihak mereka.
Saya mengambil risiko membuat kenyataan ini diluar Dewan Rakyat kerana saya yakin bahawa episod terbaru ini adalah satu lagi rencana jahat untuk memfitnah Dato’ Seri Anwar Ibrahim.
** Apalah nak jadi pada senario politik Malaysia ni. Hurm.. No commentRead more...

Monday, July 18, 2011

Luahan Perasaannya

Pada suatu petang yang hening, anak khinzir sedang berjalan-jalan di dalam hutan. Secara tidak sedar, dia telah tersesat sehingga ke tepi padang permainan. Ia berasa lapar.

Tiba-tiba, anak khinzir itu ternampak beberapa pasangan lelaki dan perempuan duduk begitu rapat sekali di atas bangku padang. Mereka berpegangan tangan, merangkul pinggang pasangan dan mengusap pipi.

Anak khinzir itu tidak mengendahkan gelagat mereka semua lalu terus meluru ke arah padang permainan untuk mencari makanan. Dengan tidak semena-mena, sepasang pasangan lari bertempiaran sambil berteriak.

Lelaki : Woi!! Lari-lari. Ada babi. Najis. Nanti kena samak.

Mereka semua kelam-kelibut lari bagi mengelak dari terkena binatang yang tidak bersalah itu. Anak khinzir itu terkesima mendengar ucapan itu. Lalu, ia pergi membawa diri ke dalam hutan. Sementelah itu, ia terjumpa dengan keldai. Mereka berbicara.

Keldai : Hai!! Apa khabar? Nampak macam depressed je..

Khinzir : Memang pun. Tak pasal-pasal aku dipersalahkan. Aku nak meluahkan perasaan ni.

Keldai : Ek? Ceciter ceciter..

Khinzir : Aku tersesat di padang permainan tadi. Ada beberapa pasangan di situ. Mereka lari bertempiaran bila nampak aku. Mereka kata aku najis. Kalau terkena, kena samak.

Keldai : Ye lah. Ko kan dikategorikan sebagai najis berat bagi umat Islam. Haram disentuh.

Khinzir : Kalau dia tersentuh aku pun, dia boleh samak. Yang dia sentuh bukan muhrim tu boleh samak ke?

Keldai : Betul tu, memegang dengan sengaja yang bukan muhrim tanpa ikatan yang sah atau disertai dengan syahwat itu lebih berat kenajisannya daripada memegang khinzir dan anjing, malah tidak boleh disucikan sekalipun dengan samak.

Khinzir : Pandai juga ko ni. Manusia kena ubah la lepas ni pepatah jadi “ Bijak macam keldai “. Huhu

Kisah di atas tersebut hasil daripada blogwalking saya ke beberapa buah blog. Saya mengadaptasikannya menjadi panjang ( bukan idea asal saya ).
Di dalam satu riwayat hadis yang maksudnya, "Sesungguhnya kepala
yang ditusuk dengan besi itu lebih baik daripada menyentuh kaum yang bukan sejenis yang tidak halal baginya."
( Riwayat At Tabrani dan Baihaqi )

Daripada satu hadis yang lain diriwayatkan yang maksudnya, "Bergomolan dengan babi (khinzir) itu adalah lebih baik berbanding dengan bersentuhan (secara sengaja)dengan wanita yang bukan mahram."
( Riwayat Ibnu Majah )

Semoga kita semua diampunkan dosa.
Read more...