Wednesday, September 19, 2012

SA’D BIN MALIK BIN SINAN AL-KHUDRI AL-ANSARI

Nama sebenar beliau ialah Sa’d bin Malik bin Sinan al-Khudri al-Ansari, dipanggil Abu Sa’id.

Bapanya syahid dalam peperangan Uhud.

Lahir 10 tahun sebelum Hijrah.

Antara para sahabat yang alim dan banyak menghafaz hadith Rasulullah SAW iaitu sebanyak 1170 hadith.
Selain Rasulullah SAW, beliau turut meriwayatkan hadith daripada ramai orang seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Mereka yang meriwayatkan hadith daripadanya juga ramai, antaranya ialah Ibn Abbas dan Ibn Umar.

Sempat bersama Rasulullah SAW dalam 12 peperangan, dengan peperangan Khandaq adalah peperangan yang mula-mula disertainya bersama Baginda SAW.

Wafat pada tahun ke-74 Hijrah di Madinah.

Adaptasi:- Gen-Q 13


UiTM Bandaraya Melaka
3 Zulkaedah 1433H

No comments:

Post a Comment