Sunday, February 3, 2013

Fikirkanlah!!

Mari kita selusuri sirah nabawiyyah mengenai mereka yang merupakan 10 orang sahabat yang dijanjikan akan masuk syurga oleh Nabi SAW:-


SAIDINA ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ R.A


 • Khalifah pertama setelah Nabi SAW wafat
 • Juga merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam
 • Abu Bakar wafat dalam usia 63 tahun ( 13 hijriah ) dan dimakamkan di Madinah bersebelahan dengan makam Rasulullah SAW


SAIDINA  'UMAR BIN KHATTAB R.A

 • Adalah khalifah kedua
 • Sebelum masuk Islam, beliau dikenal sebagai seorang yang gagah perkasa dan sering mabuk.
 • Wafat setelah dibunuh Abu Lukluk saat hendak memimpin solat (23 H/644 M) dan dimakamkan berdekatan dengan Abu Bakar dan Rasulullah.


SAIDINA UTHMAN BIN AFFAN R.A

 • Khalifah Islam ketiga
 • Mendapat gelaran Dzun Nur 'Ain ( pemilik dua cahaya ) kerana  menikahi dua putri Nabi SAW; Ruqqayah dan Ummu Kultsum
 • Wafat pada tahun 35H atau 655M


SAIDINA 'ALI BIN ABI THALIB R.A

 • Khalifah keempat dan terkenal dengan siasat perang dan ilmu pengetahuan yang tinggi
 • Orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak dan terkenal kerana sangat berani, ahli siasat perang, dan cerdas
 • Wafat pada tahun 40 Hijrah, setelah ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam dengan pedang yang beracun setelah solat subuh dalam usia 63 tahun


 THALHAH BIN ABDULLAH R.A

 • Dikenali sebagai salah seorang konsultan Rasulullah SAW yang berasal daripada suku Quraisy
 • Didalam perang Uhud, beliaulah yang mempertahankan Rasulullah SAW supaya terhindar dari mata pedang musuh, sehingga putus jari-jari beliau
 • Wafat pada 36 H atau 656 M ketika mengikuti perang JamalZUBEIR BIN AWWAM R.A

 • Termasuk golongan yang pertama masuk Islam ketika berumur 15 tahun
 • Tidak pernah tertinggal dalam berbagai pertempuran bersama kaum muslimin
 • Ditikam ketika sedang menghadap AllahSWT dan wafat pada tahun 36H atau 656M


SA'AD BIN ABI WAQQAS R.A

 • Memeluk Islam saat berusia 17 tahun
 • Sangat mahir menunggang kuda dan memanah
 • Wafat pada usia 70 tahun (55H atau 676M) dan di makamkan di tanah Baqi'


SA'ID BIN ZAID R.A

 • Masuk Islam bersama-sama isterinya, Fathimah binti al-Khattab, adik perempuan Saidina 'Umar bin Khattab
 • Bersama kaum muslimin menjatuhkan dan meruntuhkan pemerintahan Kisra Persia
 • Wafat dalam usia 70 tahun (51H atau 671M) dan di makamkan di Baqi' Madinah.


'ABDURRAHMAN BIN 'AUF R.A

 • Termasuk tujuh orang yang pertama masuk Islam
 • Tak kurang dari 40.000 dirham perak, 40.000 dirham emas, 500 kuda perang, dan 1.500 ekor unta beliau sumbangkan untuk perjuangan Islam
 • Beliau wafat pada umur 72 tahun(32H atau 652M) di Baqi


ABU 'UBAIDAH BIN JARRAH R.A

 • Masuk Islam melalui perantara Saidina Abu Bakar As-Siddiq pada awal kerasulan nabi Muhammad SAW
 • Beberapa kali dipercayai Rasul SAW memimpin peperangan
 • Wafat pada tahun 18H atau 639MLihatlah wahai pembaca sekalian. Ramai daripada sahabat Rasul SAW yang pada dahulunya tidak mengenal Islam dan mengamalkan cara hidup jahiliyyah. Namun, apabila masuk Islam, mereka dimuliakan Baginda SAW kerana istiqamah dalam melakukan ibadah dan jihad sehinggakan ada dalam kalangan mereka diangkat sebagai khalifah.

Cuba kita kaitkan dengan masa sekarang. Ramai daripada kita yang ingin berubah, tetapi merasa tidak layak kerana menganggap masa lampau kita yang hitam sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan. Sedangkan Allah SWT itu Maha Pengampun dan menerima taubat daripada hamba-hambaNya. Tidak begitu?

Fikirkanlah!!


Adaptasi:- Blog Tarbawi


Rembau
22 Rabi'ul Awwal 1434H

No comments:

Post a Comment