Thursday, February 28, 2013

Skop Ibadah

Kalau berbicara mengenai ibadah, apa yang terlintas di fikiran kita? Sudah tentunya ianya dihadkan kepada rukun Islam sahaja iaitu seperti solat, puasa di bulan Ramadhan, zakat dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Walhal, ibadah itu sebenarnya adalah perkara yang jika dibuat mengundang pahala serta tidak melanggar syariat.
Mari kita selusuri serba sedikit mengenai skop ibadah:-

Ibadah Asas

Mempelajari, memahami, meyakini serta turut mengamalkan rukun Iman dan rukun Islam.

Ia membentuk hubungan seseorang hamba dengan Tuhan yakni Hablumminallah.

Berperanan dalam membentuk sistem keyakinan seseorang kerana mengandungi prinsip-prinsip asas tentang ketuhanan, kebenaran, kebaikan, alam dunia dan akhirat.

Ibadah Sunat

Mengerjakan amalan-amalan sunat seperti solat sunat, puasa sunat, zikir, tasbih, membaca Al-Quran.

Berperanan dalam menampung kekurangan dalam ibadah asas dan menambah keakraban seseorang dengan Allah.

Ibadah Umum

Merangkumi seluruh aktiviti yang melibatkan tugas, kerja, profesion dan tindakan kita walau di mana-mana, pada bila-bila masa dan apa pun yang kita lakukan.

Ia dilakukan dengan syarat;- Niat yang baik, perbuatan selari dengan tuntutan syariat, pelaksanaannya baik, dilakukan secara optimum, tidak meninggalkan ibadah asas dan perbuatan itu dapat menghasilkan natijah yang baik.

Adaptasi :- Gen-Q 17

Rembau
17 RabiulAkhir 1434 H

No comments:

Post a Comment