Saturday, May 26, 2012

Tips Jadi Mulia

Abu Hurairah RA telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: "Ada tujuh golongan yang akan Allah naungi di bawah 'Arasy-Nya pada hari yang tidak ada tempat bernaung, kecuali naungan-Nya, iaitu:

  • Pemimpin yang adil. Tiada dipedulikan pemimpin yang zalim dan yang suka mengaut keuntungan untuk peribadinya.
  • Pemuda yang giat beribadah kepada Allah. Tiada dipedulikan pemuda yang malas dan leka.
  • Orang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi sampai air matanya mengalir kerana rasa takutnya kepada Allah.
  • Orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid saat mereka keluar sampai kembali lagi masuk ke masjid.
  • Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga orang lain yand ada di kanan dan kirinya tidak mengetahuinya.
  • Dua orang yang selalu mencintai kerana Allah maka mereka berkumpul dan berpisah semata-mata kerana Allah.
  • Lelaki yang diajak membuat cemar oleh wanita cantik, tetapi dia menolaknya dengan berkata: "Aku takut kepada Allah."Sedekah yang dianjurkan untuk diberikan secara sembunyi adalah sedekah yang sifatnya sunnah, bukan wajib, seperti zakat.

Adaptasi :- Gen-Q 09

Rembau
5 Rejab 1433H

No comments:

Post a Comment