Monday, October 4, 2010

Salam Perkenalan

Assalamu'alaikum w.b.t...

Pertama dan selamanya, saya memanjatkan rasa syukur ke hadrat Illahi kerana telah mengizinkan saya untuk mewujudkan blog saya yang tersendiri. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah s.a.w dan para sahabat dan kaum kerabat Baginda dia atas pengorbanan mereka semua dalam menegakkan Islam sehinggakan kita pada hari ini dapat merasakan Islam bukan hanya sebagai warisan, tetapi disertakan dengan penghayatan, insyaAllah.

Terima kasih juga diucapkan kepada sahabat2 saya ( Saufian, Syahabuddin, Syed Hassan, ) yang telah memberi tunjuk ajar dalam mewujudkan blog ini. Alhamdulillah, dengan adanya teknologi pada masa sekarang, dapatlah kita menjadikan blog sebagai salah satu medium dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Di samping itu, perkongsian idea atau buah fikiran dapat dilakukan. Semoga kita semua terus-menerus menjadikan kemudahan yang Allah anugerahkan pada kita ini untuk kebaikan.

"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri)
yang ia menghadap kepadanya. Maka berlumba-lumbalah
(dalam berbuat) kebaikan, di mana saja kamu berada
pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari
kiamat).Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas
tiap-tiap sesuatu." (Surah al-Baqarah, ayat 148)Semoga Allah meredhai dan mempermudahkan usaha2 kita ini.
Amin.

No comments:

Post a Comment